Åndsverkloven

Åndsverkloven regulerer rettigheter, blant annet for fotografi. Dette inkluderer eneretten til å framstille eksemplarer, ufravikelig rett til å bli kreditert.

Nyere bestemmelser er også at det ikke er lov å fjerne digitale merker, også de som kan være skjult i filen.

Bearbeidelse av bildefiler som klipping, merker som sirkler og piler, endring av fargene er heller ikke tillatt. Hvert enkelt av disse punktene gir opphavsmannen rett på erstattning.

Her finner du: Åndsverkloven

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Velkommen til byraaet.com