Byraaet

Byraaet har spesialisert seg på å forfølge og kreve betalig og erstatning på veiene av opphavsmenn, alt etter åndsverkloven.

For Norge har vi nå et klart opplegg for dokumentasjon av opphavsrett brudd og inndriving av krav knyttet til dette.

Ønsker man å hevde sin rett som opphavsmann er det liten vits å starte noen prosess om man ikke er villige til å ta den helt ut. 

 

I 2011 ble en fotograf klar over omfanget av egne misbrukte bilder. Etter å ha fotografert Utøya 21. juli 2011 var et av disse bildene å finne på mer enn 1000 web sider. Når bildet dukker opp på en salgsfolder for et spill ”Drep så mange….”. Når bilder blir utgitt som postkort og vegg tapet. Store selskaper i utlandet legger inn egen logo på bilder. Da ble det klart, dette går ikke, nok er nok.

 

 

 

 

 

 
 
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Velkommen til byraaet.com